Удахгүй болох эвентүүд

БҮГДИЙГ ҮЗЭХ

Чөлөөт гулгалтын хуваарь

7 хоног

Fri

07/19

Чөлөөт гулгалт

14:00 - 21:00

Sat

07/20

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Sun

07/21

Чөлөөт гулгалт

09:00 - 22:00

Манай багт нэгдээрэй

Хүсэлт илгээх