Австри улсын AST Eis-und Solartechnik компанийн Ахлах, мөсөн талбайн мэргэжилтэн Marcel Krenn ирлээ.

2022/10/20 12:38

Мөсөн өргөө дэх мөсөн талбайн хөргөлтийн тоног төхөөрөмж, хашлага, мөсөн гадаргууг сэргээгч машиныг нийлүүлсэн Австри улсын AST Eis-und Solartechnik компанийн Ахлах, мөсөн талбайн мэргэжилтэн Marcel Krenn ирлээ. Тэрээр мөсөн гадаргууг сэргээгч машины эхний үйлчилгээг гүйцэтгэх бөгөөд Степпе Аренагийн инженерүүдэд цаашид бие даан үйлчилгээ хийх аргачлалыг заах сургалт орж байна.