Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд Мөсөн Өргөө – Steppe Arena, Steppe Link Holding компанийн ажилчид Bilguunzul Foundation төвд мод тарьлаа.

2022/10/15 12:36

Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд Мөсөн Өргөө – Steppe Arena, Steppe Link Holding компанийн ажилчид Bilguunzul Foundation төвд мод тарьлаа.
Bilguunzul Foundation сан нь эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багачуудыг эрүүл, аюулгүй орчинд өсөж торних, сурч боловсрох, хөгжих, тэгш боломжоор хангах зорилгоор 2020 онд байгуулагдсан, хүүхэд хамгаалал, хөгжил, боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргаа дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус, ашгийн бус байгууллага юм.